Bezpieczeństwa i ładu publicznego - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści

Menu główne:

Rada Dzielnicy > 2015-2019 > Komisje
Skład komisji bezpieczeństwa i ładu publicznego

Ptaszyński Grzegorz - przewodniczący
Wysiecki Mikołaj - sekretarz
Belicka Julia
Heyke Wojciech
Kalinowski Leszek
Pomieczyńska Elżbieta

Zakresy działań komisji
• współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi służbami w sprawie ładu i bezpieczeństwa publicznego,
• opiniowanie pracy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i innych służb wykonujących na ternie Dzielnicy zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• współdziałanie i opiniowanie programów współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego,
• opiniowanie działań Miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego
• opiniowanie projektu budżetu Miasta i aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego