Komisja Infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Komisja Infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

Skład komisji:
Piotr Czapliński
Michał Czermiński
Łukasz Grelowski
Krzysztof Kolatzek
Grzegorz Ptaszyński
Bożena Yates                    
Zbigniew Zielke
Andrzej Chmielecki                 

Zakresy działań komisji
• opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni najważniejszych z punktu widzenia Dzielnicy
• opiniowanie strategii rozwoju przestrzennego Dzielnicy,
• współpraca z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej,
• inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej
• inicjowanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych,
• opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wróć do spisu treści