Komisja Budżetowa - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Komisja Budżetowa

Skład komisji:
Piotr Czapliński - przewodniczący
Leszek Drzymała                     
Mateusz Janota
Krzysztof Kolatzek
Wioleta Umławska                    

Zakres działań komisji
• opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady,
• rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu
• opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu,
• opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych Dzielnicy
• współpraca z organizacjami i zarządami gospodarczymi.

Wróć do spisu treści