Komisja spraw społecznych i komunikacji międzyludzkiej - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Komisja spraw społecznych i komunikacji międzyludzkiej

Skład komisji:
Mirosław Jandy        
Agnieszka Dolińska-Kowalska
Halma Rudnicka-Ciszek      
Karolina Kneba             
Michał Czermiński

Zakres działań komisji
• opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych,
• opiniowanie działań w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku,
• opiniowanie działań w zakresie profilaktyki,
• opiniowanie działań w zakresie zwalczania  patologii społecznych,
• wnioskowanie i opiniowanie działań w zakresie inwestycji i remontów w strukturach pomocy społecznej,
• bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi,
• opiniowanie i wspieranie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Wróć do spisu treści