Rewizyjna - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Skład komisji Rewizyjnej

Rozenberg Adam - przewodniczący
Rotocka Kamińska Eliza - sekretarz
Kalinowski Leszek
Kolatzek Krzysztof
Wysiecki Mikołaj

Zakresy działań komisji
• przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu, a w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady,
• opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
• opiniowanie wniosków o przeprowadzenie głosowania w sprawie działania Zarządu z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium,
• rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących  działań Zarządu
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli


Wróć do spisu treści