Promocji i budżetu obywatelskiego - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Skład komisji promocji i budżetu obywatelskiego

Czermiński Michał - przewodniczący
Klein Patryk - sekretarz
Janota Mateusz
Klawikowska Iwona
Kolatzek Krzysztof
Ptaszyński Grzegorz
Rozenberg Adam

Zakres działań komisji
• współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych Dzielnicy,
• organizacja lub współorganizacja  festynów i spotkań z mieszkańcami,
• współdziałanie przy prowadzeniu strony internetowej i profili na portalach społecznościowych
• stymulowanie działań obywatelskich,
• proponowanie działań w zakresie budżetu obywatelskiego,
• współdziałanie przy tworzeniu wniosków w ramach budżetu obywatelskiego.

Wróć do spisu treści