Infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Skład komisji infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

Zielke Zbigniew - przewodniczący
Patejuk Alicja - sekretarz
Chmielecki Andrzej
Czermiński Michał
Kolatzek Krzysztof
Pomieczyńska Elżbieta

Zakresy działań komisji
• opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni najważniejszych z punktu widzenia Dzielnicy
• opiniowanie strategii rozwoju przestrzennego Dzielnicy,
• współpraca z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej,
• inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej
• inicjowanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych,
• opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wróć do spisu treści