sesja16 - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Podsumowanie z XVI sesji Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie

23.09. 2020 roku odbyła sie XVI sesja rady dzielnicy Przymorze Wielkie.  Ze względu na pandemię COVD-19 sesja przebiegła w sposób zdalny.  Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swoich działań. Zostały omówione  możliwości realizacji wniosków dla projektów dla dzielnicy.  Zostały podsumowane powakacyjne dyżury radnych. Została podjęta współpraca z najmłodszą placówką oświatową na dzielnicy.  Placówka jaką jest żłobek znajduje się przy ulicy Olsztyńskiej 12. Radni odnieśli się do wniosku dwóch bibliotek dotyczący zakupu  środków mulitimedialnego przekazu  umożliwiających realizacje wcześniej zgłoszonych projektów.  Wniosek ten był motywowany nie możnością realizacji dotychczasowych  projektów ze względu na panującą pandemię. Radni pochylili się nad projektami z Budżetu Obywatelskiego.  W ożywonej dyskusji szczegółowiej omówione zostały projekty dotyczące bezpośrednio dzielnicy.  Radni zaopiniowali  również wnioski odnoszczące  się do poprawy jakości życia i krajobrazu w naszym mieście.
Karolina Kneba              
Wkrótce zostanie opublikowany protokól z sesji.

Wróć do spisu treści