projekty_budżetowe_2019 - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Zarząd Dzielnicy Przymorze Wielkie informuję o prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie przeznaczenia 50 tyś zł z środków finansowych budżetu rady dzielnicy na zgłoszone przez mieszkańców projekty i wnioski.

Każdy mieszkaniec może złożyć swój wniosek / projekt budżetowy.
- w siedzibie rady Dzielnicy na dyżurze 8 i 15 maja środa godzi.17:00-19:00
- do skrzynki pocztowej rady ul. Jagiellońska 5
- mailem na adres rada@przymorzewielkie.pl
- każdemu radnemu dzielnicy.

Termin składania wniosków / projektów do dnia  17.05.2019 r. do godz. 23:59.

Należy pamiętać:
Rada dzielnicy może przeznaczyć środki finansowe na cele:
- integracyjne (np. festyny, wycieczki, imprezy kulturalne)
- infrastrukturalne (siłownie, place zabaw, ławki, kosze na śmieci)
Przy realizacji tych ostatnich, ważna jest lokalizacja na terenie gminnym. (Teren nie może należeć do spółdzielni czy wspólnoty).

Na stronie www.przymorzewielkie.pl w aktualnościach znajduję się wykaz projektów i wniosków złożonych już przez stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola i mieszkańców z naszej dzielnicy.

Zapraszamy również do sprawdzania zakładki kalendarz imprez, w którym zamieszczamy informacje o festynach i imprezach kulturalnych, w których współuczestniczy rada dzielnicy oraz dyżurach i terminach sesji.

Z upoważnienia zarządu.
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
DZIELNICY PRZYMORZE WIELKIE
Grzegorz Ptaszyński

Wróć do spisu treści