Piotr Czapliński - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Piotr Czapliński

Ekonomista, lat 33, mieszkaniec ul. Dąbrowszczaków.
Gdańszczanin z wyboru, społecznik, zaangażowany w budowanie społeczeństwa otwartego, solidarnego, obywatelskiego.  Jako radny z poparciem Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska” będę działał na rzecz budowania wspólnoty międzysąsiedzkiej oraz dbał o rozwój infrastruktury przyjaznej osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom z dziećmi.
W najbliższej kadencji chciałbym być:
- głosem mieszkańców w kwestii przeprowadzanych na dzielnicy inwestycji;
- łącznikiem między mieszkańcami a Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnym Miasta Gdańska, tj. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni;
- inicjatorem wydarzeń i projektów edukacyjnych mających  na celu budowania wspólnoty międzysąsiedzkiej, bez względu na kraj pochodzenia, wyznawaną religię czy orientację seksualną mieszkańców Przymorza;
- wsparciem dla innych radnych Przymorza Wielkiego w kwestii troski o tzw. dobro wspólne.

24 marca proszę Państwa o głos na dobrego kandydata z miejscem na liście nr 4.
Pozostaję do Państwa dyspozycji:
Wróć do spisu treści