Krzysztof Skrzypski - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
SKRZYPSKI Krzysztof

Nr 27 na liście kandydatek i kandydatów
* 40 lat, mieszkaniec ul. Jagiellońskiej
*Mąż i ojciec dwójki dzieci
*Od urodzenia mieszkam na Przymorzu Wielkim
*Pracuję w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, które swoją siedzibę ma w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11. W Stowarzyszeniu prowadzę Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
*Jestem pomysłodawcą i inicjatorem powstania Ciekawej Spółdzielni Socjalnej w Gdańsku, w której zatrudnienie znajdą osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, które będą prawować w Ciekawej kawiarni oraz Gościnnej kuchni.
*W 2017 roku powołałem do życia Klub sąsiedzki 13, który działa przy ul. Tysiąclecia 13 A.
*Od 2011 roku aktywnie włączam się z życie dzielnicy i miasta: jestem inicjatorem powołania Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie; współtwórcą ławeczki i zagospodarowywania placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej 28; autorem „Ogrodu dla motyli” przy ul. Tysiąclecia 13 A oraz mini stref dla motyli znajdujących się na terenie Przymorza Wielkiego; autorem i koordynatorem takich projektów grantowych jak: Skwerek na spacerek, Ogród sensoryczny, Kronika naszej dzielnicy, Gdański Piknik Ekologiczny (3 edycje) i inne.
*Jestem Radnym Dzielnicy Przymorze Wielkie pierwszej kadencji; pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przymorze Wielkie.
*Jestem autorem trzech zwycięskich projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku: Aktiv Park Przymorze (2014), remont chodnika wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (2016), budowa 6 stacji napraw rowerów (2016).
*Za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska, otrzymałem w grudniu 2018 roku z rąk Prezydenta Pana Pawła Adamowicz Gdańską Nagrodę Równości.
*W Plebiscycie Gdańsk Miastem Przedsiębiorczych zająłem II miejsce w kategorii „Przedsiębiorczość społeczna”.

MOJE PROPOZYCJE DLA PRZYMORZA WIELKIEGO:
*ZIELONA DZIELNICA – rewitalizacja zaniedbanych terenów zielonych: skwerów, pasów drogowych, podwórek we współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni;
*BEZPIECZNE PRZYMORZE – inwentaryzacja, a następnie opracowanie aktualnych wytycznych dotyczących dróg przeciwpożarowych na terenie całej dzielnicy, by szybko i bezpiecznie dojechało do nas pogotowie ratunkowe czy straż pożarna; wprowadzenie stałych bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy dla wszystkich mieszkańców dzielnicy bez względu na wiek;
*PRZYMORZE BEZ BARIER – remonty chodników, obniżenie krawężników, remonty przejść dla pieszych;
*DOSTĘPNA BIBLIOTEK – wybudowanie wind do filii Wojewódzkich i Miejskich Bibliotek Publicznych znajdujących się na terenie Przymorza Wielkiego;
*PLAC ZABAW DLA WSZYSTKICH – doposażenie istniejących placów zabaw w urządzenia zabawowe dla osób z niepełnosprawnościami; monitorowanie, by nowobudowane place zabawa były w tego typu urządzenia wyposażane;
*WSPÓŁPRACUJĄCA DZIELNICA – stały regularny kontakt z przedstawicielami Administracji Osiedla PSM Przymorze, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, klubów osiedlowych, Radnymi Miasta i Radnymi Rady ds. Seniorów;
*DZIELNICOWY BUDŻET OBYWATELSKI – wydzielenie części kwoty z budżetu Rady Dzielnicy na zgłaszane przez mieszkańców propozycje wybierane potem w głosowaniu przez samych mieszkańców;
*AKTYWNA MŁODZIEŻ – aktywizacja młodzieży poprzez ich udział w funduszu młodzieżowym – projekcie grantowym organizowanym przez Miasto Gdańsk;
*AKTYWNY SENIOR – aktywizacja seniorów poprzez ich udział w funduszu senioralnym - projekcie grantowym organizowanym przez Miasto Gdańsk;
*SPECJALISTYCZNY BASEN NA DZIELNICY – we współpracy z Radnymi Miasta, przedstawicielami Urzędu Miasta, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów będę dążyć do budowy specjalistycznego basenu na terenie dzielnicy, który byłby wyposażony we wszelkie udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych, ze specjalistyczną opieką oraz sprzętem.

Pozostaję do Państwa dyspozycji:
tel. 508 1860 023

Wróć do spisu treści