Komisja edukacji, kultury i sportu - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Komisja edukacji, kultury i sportu

Skład komisji:
Aleksander Babienko
Agnieszka Dolińska-Kowalska  
Karolina Kneba - sekretarz            
Łukasz Grelowski            
Grzegorz Ptaszyński             
Halma Rudnicka-Ciszek - wiceprzewodnicząca
Mikołaj Wysiecki - przewodniczący

Zakres działań komisji
• opiniowanie działań Miasta w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych,
• wnioskowanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji w oświacie,
• działanie w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury,
• proponowanie i opiniowanie nadania nazw nowym ulicom oraz zmian nazw ulic,
• wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym,
• dbanie o lokalne dziedzictwo kulturowe,
• wnioskowanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji związanych z kulturą.
• działania w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego,
• tworzenie warunków dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w Mieście,
• wnioskowanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, turystyka i rekreacją


Wróć do spisu treści