Edukacji i kultury - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Skład komisji edukacji i kultury

Wysiecki Mikołaj - przewodniczący
Heyke Wojciech - sekretarz

Belicka Julia
Czermiński Michał
Janota Mateusz
Rotocka Kamińska Eliza

Zakres działań komisji
• opiniowanie działań Miasta w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych,
• wnioskowanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji w oświacie,
• działanie w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury,
• proponowanie i opiniowanie nadania nazw nowym ulicom oraz zmian nazw ulic,
• wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym,
• dbanie o lokalne dziedzictwo kulturowe,
• wnioskowanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji związanych z kulturą.


Wróć do spisu treści