ciemnosp80 - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Ciemno na chodniku prowadzacym do Szkoły Podstawowej 80.

Światełko w tunelu w sprawie oświetlenia chodnika biegnącego przy ogrodzeniu Szkoła Podstawowa nr 80 w Gdańsku od ul. Olsztyńskiej do ul. Opolskiej. Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo od Dyrekcji SP 80 w tej sprawie jaki i głosy od rodziców. O interwencję poprosiłem Andrzej Kowalczys Radny Miasta Gdańska który już rok temu pisał w tej sprawie interpelacje. Nie ma co się poddawać właśnie poszła następna interpelacja. Mam nadzieje że tym razem uda się osiągnąć sukces.

Grzegorz Ptaszyński

Dyrekcja szkoły jak i rodzice są zaniepokojeni brakiem oświetlenia na chodniku prowadzącym do szkoły. Dzieci wracające z zajęć pozalekcyjnych boją się iść do domu tym chodnikiem z powodu egipskich wręcz ciemności.  Jest to 100 m odcinek chodnika biegnący przy ogrodzeniu szkoły od ul. Olsztyńskiej do ul. Opolskiej. 21 Lutego 2018 r. Radny Miasta Andrzej Kowalczys wystąpił w tej sprawie z interpelacją do Prezydenta Miasta Gdańska.  Niestety odpowiedź z dnia 09.03.2018 r. nie była satysfakcjonująca. Użytkownikiem wieczystym przylegającego terenu do szkoły jest spółdzielnia Przymorze, wobec czego miasto nie może przeprowadzić inwestycji.Mija już prawie rok, a nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Bardzo bym chciał zobaczyć pismo z ZDIZ w tej sprawie do Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze i odpowiedź spółdzielni.
Coraz bardziej mam wrażenie jakby mieszkańcy spółdzielni nie byli już mieszkańcami miasta gdzie odprowadzają podatki.
Jak napisałem wcześniej chodnik znajduje się przy ogrodzeniu szkoły, która to znajduje się na działce miasta. Przy odrobinie chęci i dobrej woli na tym terenie można było by umieścić 4 latarnie oświetleniowe. Nadmienię, że chodnik  prowadzi do szkoły jak i do pętli tramwajowej Zaspa, z ktorego korzysta bardzo dużo mieszkańców Przymorza Wielkiego jak i Zaspy Rozstaje.
Bardzo dobrym rozwiązaniem i szybkim, jest montaż Lampy solarnej LED. Zastosowanie oprawy LED ze sterownikiem pozwalającym na redukcję mocy oświetleniowej oprawy LED. Dzięki sterownikowi z funkcją regulacji natężenia światła możemy z lampy zaprojektowanej na 8 godzin pracy uzyskać praktycznie całonocną pracę zimą.


Wróć do spisu treści