Budżetowa - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Skład komisji Budżetowej

Janota Mateusz - przewodniczący
Czermiński Michał - sekretarz
Adamczyk Daniel
Pomieczyńska Elżbieta
Rotocka Kamińska Eliza
Wysiecki Mikołaj

Zakres działań komisji
• opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady,
• rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu
• opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu,
• opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych Dzielnicy
• współpraca z organizacjami i zarządami gospodarczymi.

Wróć do spisu treści