BO2020 - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku

19 marca rozpoczyna się siódma edycja budżetu obywatelskiego. Do 15 kwietnia każda gdańszczanka, każdy gdańszczanin będzie mógł złożyć projekt, czyli zgłosić propozycję co zmienić w swojej dzielnicy lub w mieście.

Dwa tygodnie przed startem naboru zaczynają się przygotowania – zarządzenie rozpoczynające konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego to jedno z pierwszych zarządzeń nowej prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. W dokumencie określony został m.in. harmonogram tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, wzór formularza wniosku i kwoty dla poszczególnych dzielnic oraz kwota całościowa BO2020.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 000 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku w wysokości 543 609 zł.

Harmonogram:
a) 20 marca – 16 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów;
b) 17 kwietnia – 31 lipca 2019 r. – weryfikacja projektów;
c) do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania;
d) 9 – 23 września 2019 r. – głosowanie;
e) do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Zasady prowadzenia budżetu obywatelskiego przyjęte podczas styczniowej sesji Rady Miasta przyniosą kilka znaczących zmian. Do tej pory złożyć projekt i głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Według nowych zasad, każda osoba mieszkająca w Gdańsku może wziąć udział w budżecie obywatelskim (brak wymogu zameldowania został zniesiony dwa lata temu).
Kolejne nowości to: możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach nie będących własnością miasta, ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego (zmiana ta wynika z nowych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym), 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.

W tym roku w budżecie obywatelskim nowością jest także możliwość zgłaszania projektów w 35 dzielnicy: Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Podobnie jak do tej pory składanie projektów będzie polegało na wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku poprze stronę www.gdansk.pl W Urzędzie Miejskim i w jednostkach miejskich będą wyznaczone osoby, które pomogą określić koszt projektu, sprawdzą plany zagospodarowania przestrzennego czy własność gruntu.


Pełną treść uchwały i zarządzenia regulujących tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Więcej informacji o tegorocznej edycji BO można znaleźć na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i na stronie Facebook „Budżet Obywatelski dla Gdańska”
Wróć do spisu treści