BD2017 - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Budżet Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie na rok 2017

Mieszkańcy Dzielnicy Przymorze Wielkie powołując się na Uchwałę nr XXIX/801/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych w roku 2017, informujemy, że budżet Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie wynosi 111 292 zł. Jest to kwota na sfinansowanie inicjatyw w dzielnicy.
Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw w roku 2017.
Zgłoszenia przyjmujemy do 8.01.2017r.
Swoje propozycje można złożyć:
- w środy  w godz. 9:00-11:00 oraz  17:00 do 19:00 podczas dyżurów Radnych Dzielnicy w siedzibie Rady ul. Jagiellońska 5 ( Gimnazjum 19)
- wrzucając do skrzynki pocztowej Rady ul. Jagiellońska 5 (Gimnazjum 19)
- przesłać mailem: rada@przymorzewielkie.pl
Każda propozycja zostanie rozważona i przyczyni się do poprawy jakości życia w Naszej Dzielnicy.

Wróć do spisu treści