II Sesja - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Na podstawie §13 ust. 3 Statutu Dzielnicy Przymorze Wielkie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1191/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Przymorze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2024 z późń. zm.)


z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 28 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 18:00 obrady II sesji Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie w siedzibie Rady Dzielnicy, budynek Gimnazjum nr 19
ul. Jagiellońska 5 w Gdańsku, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności,
2. Zatwierdzenie porządku obrad,
3. Ukonstytuowanie się komisji – wybór przewodniczących poszczególnych komisji,
4. Dyskusja w sprawie budowy „Drogi Zielonej”,
5. Podjęcie uchwały zawierającej stanowisko Rady w sprawie „Drogi Zielonej” ,
6. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji realizacji budżetu na 2016 rok,
7. Wolne wnioski,
8. Zakończenie obrad.Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Przymorze Wielkie
                                                                    
                              Jolanta Frankowska    


Wróć do spisu treści